Endometr Raypex 5

Alternatywna metoda pomiaru długości kanału korzenia zęba

Endometr Raypex 5 to najnowszej generacji elektroniczny endometr służący do precyzyjnego pomiaru długości kanału korzenia zęba, co pozwala uniknąć konieczności wykonywania zdjęć rtg np. u kobiet w ciąży. Dzięki kolorowej wizualizacji i powiększeniu ostatniego odcinka kanału urządzenie dokładnie pokazuje gdzie jest wierzchołek fizjologiczny korzenia zęba.  Endometr ten pozwala bardzo precyzyjnie mierzyć długość zarówno w suchych kanałach, jak też zawilgoconych,  np. krwią lub preparatem do płukania i dezynfekcji. Ponadto ilustruje „na żywo” ruch instrumentu wzdłuż całego kanału korzeniowego.

Precyzyjny pomiar długości kanału korzeniowego

Podstawą każdego pomyślnego leczenia endodontycznego (kanałowego) jest przede  wszystkim precyzyjne ustalenie długości kanału korzeniowego i wizualizacja obszaru przewężenia wierzchołkowego, a niedokładność i dwuwymiarość zdjęcia rentgenowskiego są w tej kwestii istotnym ograniczeniem i mogą w efekcie przyczynić się do niepowodzenia w leczeniu endodontycznym. Dlatego też w naszych gabinetach stosujemy badania endometrem Raypex 5. Urządzenie to umożliwia wykonywanie bardziej dokładnych pomiarów bez narażania pacjenta na promieniowanie, odznacza się większą precyzją niż dwuwymiarowe zdjęcie rentgenowskie i zapewnia precyzyjny pomiar w każdym środowisku – suchym i wilgotnym.

Pomiar jest całkowicie bezbolesny

Mierzenie długości kanału za pomocą endometru jest zabiegiem całkowicie bezbolesnym i nieuciążliwym dla pacjenta, co ma szczególne znaczenie w przypadku małych dzieci oraz kobiet w ciąży. Ponadto pomiar można wiele razy powtarzać, dzięki czemu możliwe jest prawidłowe opracowanie kanałów bez konieczności wielokrotnego wykonywania zdjęć rentgenowskich.